Schrappen centrale examens gunstig voor Overijsselse scholieren
Logo thuisintwente.nl


(Foto ter illustratie, bron: Pexels)
(Foto ter illustratie, bron: Pexels)

Schrappen centrale examens gunstig voor Overijsselse scholieren

Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens. Voor de Overijsselse examenkandidaten moet dit een opluchting zijn geweest. In Overijssel scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens. Dit blijkt uit onderzoek van Greetz dat, in aanloop naar het landelijke examen-vlagmoment, data van het CBS en van DUO analyseerde.

Opluchting groot in Overijssel
In 24 van de 25 Overijsselse gemeenten zijn één of meerdere middelbare scholen gevestigd. De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 13 van deze gemeenten hoger op de al eerder afgenomen schoolexamens dan op de - dit jaar geschrapte - centrale examens.

Het afgelasten van de centrale examens moet dit jaar vooral een opluchting zijn geweest voor scholieren in Staphorst. Hier scoorde men de afgelopen vijf jaar namelijk 0,3 punt hoger op hun schoolexamens (6,7) dan op de eindexamens (6,4). Ook in de gemeente Losser presteren scholieren doorgaans een stuk beter tijdens de schoolexamens dan tijdens de centrale examens (0,2 punt). Een overzicht van de resultaten per gemeente is te vinden op https://www.greetz.nl/geslaagd/onderzoek-schoolexamens 

Slagingspercentage: Overijsselse scholieren erg succesvol
In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Met een slagingspercentage van 93%, scoren Overijsselse eindexamenkandidaten bovengemiddeld goed. Alleen Zeeuwse scholieren slagen -relatief gezien- net iets vaker (93,4%). In Overijssel zijn op gemeentelijk niveau duidelijke verschillen te zien in het slagingspercentage. Zo waren het leerlingen in Borne die de afgelopen vijf jaar het vaakst slaagden voor hun middelbare school. In 97,3% van de gevallen voldeden de scholieren hier aan de eindexamennorm. 

Naar verhouding krijgen in Overijssel de scholieren uit Enschede het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier slechts 89,9%. Landelijk gezien zijn eindexamenkandidaten het minst vaak succesvol in het Limburgse Brunssum (75,5%).

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.greetz.nl/geslaagd/onderzoek-schoolexamens

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden