Gezond ZGT: financieel weer goed op koers
Logo thuisintwente.nl


(Foto: ZGT)
(Foto: ZGT)

Gezond ZGT: financieel weer goed op koers

Almelo/Hengelo - ZGT blikt terug op een dynamisch 2019 waarin weer een financieel gezonde basis is neergezet. Met creativiteit, veel energie en doorzettingsvermogen van alle medewerkers en medisch specialisten, is een solide basis gelegd onder onze zorgambities. In 2019 is een nettoresultaat van €18,6 miljoen gerealiseerd, waarvan circa €12 miljoen door incidentele baten. De solvabiliteit is hiermee gestegen van 15% naar 22%. ZGT voldeed hiermee aan alle bankconvenanten.

 Herstelplan afgerond
Nadat in 2017 de exploitatie van ZGT zwaar onder druk kwam te staan, is hard gewerkt aan het ‘Herstelplan Toekomstgericht en Financieel gezond ZGT’. Dit Herstelplan is in 2019 afgerond. De kostenbesparingen zijn volledig gerealiseerd. Het samen met de verzekeraars afstemmen van de zorgvraag op de vergoeding voor zorg heeft eveneens bijgedragen aan het financiële herstel.

Voor 2020 zijn nieuwe verbeterde afspraken gemaakt met zorgverzekeraars die de sterke kostenstijging in 2020, onder andere vanuit de cao-afspraken, voor een groot deel compenseren. De verwachting is dat hiermee het nettoresultaat op eenzelfde niveau zal uitkomen als het genormaliseerde resultaat in 2019. Dit resultaat van circa 2 % van de omzet is noodzakelijk om te voldoen aan de bankconvenanten en om noodzakelijke (en uitgestelde) investeringen te kunnen doen in de komende jaren.

 Impact Corona
De impact van Corona op de omzet in het eerste halfjaar van 2020 is fors. Door de toestroom van COVID-19 patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen, de grote druk op voorraden en personeel en de noodzakelijke inzet van IC-bedden hebben we een groot deel van onze reguliere zorg niet kunnen uitvoeren of moeten uitstellen. Voor het gehele jaar wordt rekening gehouden met een omzetderving van ongeveer € 30 miljoen. ZGT gaat ervan uit dat zorgverzekeraars garant zullen staan voor deze omzetderving en daarmee voor het noodzakelijke nettoresultaat. Afspraken hierover worden landelijk gemaakt en zullen uiterlijk 1 juli bekend zijn.

 Ambities voor de toekomst
De gezonde financiële basis is noodzakelijk om verder te kunnen bouwen aan een toekomstgericht ziekenhuis. In 2019 zijn mooie stappen gezet in het bovenregionaal aanbieden van topklinische zorg (gericht op innovatie, onderzoek en wetenschappelijke kennis) en het herschikken en vernieuwen van afdelingen binnen de ZGT-locaties in Hengelo en Almelo. Hierdoor worden specialismen die veel raakvlakken hebben bij de behandeling van specifieke aandoeningen en ziekten dichter bij elkaar gebracht.

Om de zorg in Twente ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en uitvoerbaar te houden zet ZGT verder in op waardegedreven zorg. Hierin staat de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal en wordt gekeken waar zorg mogelijk voorkomen, vervangen of dichterbij de patiënt gebracht kan worden. In de komende jaren zal hierin verdere samenwerking worden gezocht met andere zorgaanbieders in de regio.

 

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden