Logo thuisintwente.nl

Losser wil geen sexinrichting meer in pand van voormalige nachtclub

Losser - De gemeenteraad van Losser heeft op 7 januari via een voorbereidingsbesluit vastgesteld dat er geen horeca of sexinrichting mag worden gevestigd in het pand van de voormalige nachtclub El Dorado aan de Gronausestraat 467-469 in Glane (gemeente Losser).

Wethouder Harry Nijhuis: "Het betreffende pand staat al een hele tijd leeg. Op het perceel Gronausestraat 467-469 ligt nu een horecabestemming en op het bebouwde gedeelte van het perceel ligt de aanduiding seksinrichting. Maar al sinds 2015 wordt het perceel niet meer als zodanig gebruikt. Met dit voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad voorkomen we dat ongewenste nieuwe activiteiten ontstaan op de betreffende locatie. Activiteiten die niet passen bij de gewenste ontwikkeling van het dorp Glane."

In de structuurvisie van 2018 heeft de gemeenteraad al aangegeven dat in Glane aan de zuidzijde de locatie El Dorado en aan de noordzijde de locatie van het tankstation zouden moeten worden herontwikkeld om een belangrijke stimulans te geven aan de leefbaarheid van dorp. Met het voorbereidingsbesluit dat nu is genomen wordt hier de eerste aanzet voor gegeven. Voorwaarden voor die herontwikkeling zijn een beperkt programma en een landschappelijke benadering. Zo kunnen nieuwe entrees van het dorp worden gecreëerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden