Logo thuisintwente.nl

Twente blijft in de race voor het binnenhalen van de Special Olympics 2022

Regio Twente en haar 14 gemeenten gaan ervoor om in 2022 de Special Olympics Nationale Spelen naar de regio te halen.

De bidcommissie van de Special Olympics Nederland heeft ervoor gekozen de bidprocedure met Twente voort te zetten. Dit werd bekendgemaakt door de voorzitter van Special Olympics Nederland.

Wethouders van sport Claudio Bruggink van de gemeente Hengelo en Rob Christenhusz van de gemeente Oldenzaal, hebben op maandag 28 oktober het Twentse bidbook overhandigd aan het Special Olympics Comité.

De bidcommissie werd enthousiast van de kwaliteit van het ingediende bidbook en de creativiteit die daaruit spreekt. Er werd opgemerkt dat hierin veel tijd, zorg en energie is gestoken door de samenwerkende partners.

Midden februari zullen vanuit de Special Olympics Nederland vijf leden van de bidcommissie Twente bezoeken om diverse locaties als het FBK-stadion en de IISPA-hal te bekijken. Na beoordeling wordt het bestuur van Special Olympics geadviseerd het bid wel of niet toe te kennen.


De uiteindelijke toekenning zal in maart 2020 bekend worden gemaakt.

Meer berichten