Logo thuisintwente.nl


Foto:

ASM-instructeurs opleiding start nu ook in Twente

Enschede - In Nederland bewegen we te weinig, maar dat is niet het enige probleem. Als we bewegen is het vaak te eenzijdig. Dit leidt tot een verstoorde motorische ontwikkeling. Sportaal roept daarom sportverenigingen in de top- en breedtesport, scholen en professionals in de gezondheidszorg op om les/training te geven via het wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Athletic Skills Model (ASM).

Op sportcampus Diekman wordt begin 2020 de ASM-instructeursopleiding Advanced voor het eerst openbaar in Twente aangeboden.

Athletics Skills Model

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma's.

Door te denken vanuit vaardigheden, concepten en competenties kunnen andere spelvormen, activiteiten, oefenvormen en sporten bijdragen aan een optimale talentontwikkeling

De opleiding

De opleiding kent vier contactmomenten en is geschikt voor mensen met ervaring en kwalificatie in de sector sport en bewegen. De opleiding, die op woensdagavonden plaats vindt, is complementair aan de reeds aanwezige kennis en kunde van de deelnemers. Aan de hand van theorie en praktijk leer je het ASM begrijpen en kun je het zelf toepassen.

'Het ASM heeft me geleerd niet specifiek naar de sport of sportactie te kijken maar naar het totale bewegen of de beweging' aldus Roy Elferink Projectleider Topsport en talentherkenning Sportaal

Kosten opleiding € 895

Cursusdagen 29 januari 2020, 12 februari 2020, 11 maart 2020 en 25 maart 2020

Locatie Sporthal Diekman

Aanmelden via https://www.athleticskillsmodel.nl/instructeursopleiding-advanced-2020-01-enschede/

Meer berichten