Logo thuisintwente.nl


Veertien Twentse gemeenten en verschillende instanties tekenden een convenant om de schuldproblematiek in Twente eerder en breder aan te pakken.
Veertien Twentse gemeenten en verschillende instanties tekenden een convenant om de schuldproblematiek in Twente eerder en breder aan te pakken. (Foto: )

Snelle, Twentse aanpak van schulden

Twente - Veertien Twentse gemeenten slaan de handen ineen om beginnende schulden van inwoners vroeger te signaleren en aan te pakken. Het gaat om een unieke samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere instanties. Hiervoor hebben zij gezamenlijk een convenant getekend.

Kernpunt van de aanpak is vroegsignalering van schulden. Bestuurlijke trekker in Twente op dit onderwerp is wethouder Ilse Duursma uit Dinkelland: "Financiële problemen ontwrichten het functioneren van een huishouden enorm. Vaste lasten, zoals huur, premie zorgverzekering, energie en water, kunnen niet meer of niet op tijd worden betaald. Soms dreigt huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen en inhoudingen op salaris, pensioen of uitkering. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening zo'n vijf jaar ligt.''

Vaak is de gemiddelde schuld dan al hoog opgelopen en zijn er meerdere schuldeisers in het geding. "Daarbij zien wij ook dat door schulden andere problemen ontstaan, door de stress die dit met zich meebrengt", zegt Duursma. "En daarom willen we daar gezamenlijk wat aan doen."

Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. De veertien Twentse gemeenten zetten in op vroegsignalering. Arjan Kampman, wethouder Enschede: "Bij vroegsignalering worden afspraken gemaakt met betrokken instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, gemeentebelastingen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden. Na een signaal van één of meerdere van de partners, kan de gemeente in actie komen. De gemeente neemt contact op met de desbetreffende inwoner om de situatie in kaart te brengen en te helpen zoeken naar een oplossing. Ernstige problemen en intensieve hulp zoals schuldsanering kan worden voorkomen. Soms is het gezamenlijk aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen."

Dat er wordt samengewerkt vindt Henriette Setz van Menzis belangrijk. ''Zorgverzekeraars hebben -vaak als eerste- zicht op de betalingsachterstanden. Deze kwetsbare groep kampt vaak met een lagere gezondheid. Dat geeft ons de mogelijkheid om actief te helpen bij het doorbreken van achterliggende problematiek om zo impact te maken op de kwaliteit van leven."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden