Al elf gezinnen op vakantie met Skik

Oldenzaal - De Stichting Skik in Twente heeft dit jaar liefst elf gezinnen geholpen door ze een all-in verzorgde vakantie aan te te bieden.

Deze mantelzorggezinnen hebben op verschillende plekken hun vakanties doorgebracht. Afhankelijk van de gezinssituatie gingen de gezinnen of naar de groepsaccommodatie 't Keampke in De Lutte of naar Landal Landgoed de Hellendoornse Berg. De georganiseerde vakanties werden tijdens reguliere schoolvakanties aangeboden.

Stichting Skik in Twente is in 2014 opgericht en heeft als doel geheel verzorgde vakanties te bieden aan gezinnen met opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. ''Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie'', zo vertelt Jolanda van Tellegen van Skik. ''Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.''

'Deze mantel- zorgende gezinnen kun- nen zonder (medische) begeleiding
niet samen op vakantie'

Begin dit jaar bestond het bestuur slechts uit drie leden. Echter, gedurende dit jaar zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd, zodat het bestuur momenteel uit vijf personen bestaat. ''Met deze aanvulling kan het onbezoldigde bestuur alle werkzaamheden verrichten voor het organiseren van al deze mooie vakanties'', zo laat Jolanda trots weten.

Het bestuur bestaat momenteel uit Jaap Komen (voorzitter), Heleen Hoogerhuis-Ouwens (penningmeester), Lidy Kuster-Ressing (zorg), Marjolein van Driel (secretaris) en Jolanda van Tellegen (communicatie).
Om deze gezinnen op vakantie te kunnen laten gaan is de Stichting op zoek naar inkomsten. Veelal komen de opbrengsten van initiatieven van serviceclubs, bedrijven, stichtingen en fondsen. Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting aan meer dan vijftig gezinnen een vakantie kunnen aanbieden. Zonder de steun van vrijwilligers kunnen deze vakanties niet plaatsvinden. Wilt u de Stichting financieel een handje helpen? Stuur dan een mail naar info@skiktwente.nl.
Meer informatie over Stichting Skik in Twente is te lezen op de website: www.skiktwente.nl.

Meer berichten