Artikel 1: ''In onze persoonlijke omgeving lijkt er nauwelijks nog een bezwaar tegen gelijkgeslachtelijk huwelijk en ouderschap.'' Toch is dat niet overal zo. Foto: Cyril Wermers
Artikel 1: ''In onze persoonlijke omgeving lijkt er nauwelijks nog een bezwaar tegen gelijkgeslachtelijk huwelijk en ouderschap.'' Toch is dat niet overal zo. Foto: Cyril Wermers (Foto: )

Artikel 1: Is homoseksualiteit nu nog een issue? Of toch wel ...

door Marten Verheijen, senior consulent Artikel 1 Overijssel - TWENTE - In onze moderne, grotendeels ontkerkelijkte samenleving lijkt het alsof homoseksualiteit nauwelijks nog een issue is. Beroemde artiesten komen er al sinds jaar en dag rond voor uit en zijn ook bij heteroseksuelen geliefd. Ook in onze persoonlijke omgeving lijkt er nauwelijks nog een bezwaar tegen gelijkgeslachtelijk huwelijk en ouderschap.

Er is de afgelopen jaren veel bereikt in de acceptatie van de verschillende seksuele oriëntaties. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2014 bleek echter dat deze acceptatie structureel lager is onder zogenoemde migrantengroepen. Het 'uit-de-kast-komen' wat in Nederland een ingeburgerd begrip is, is in andere culturele of religieuze gemeenschappen nog niet zo vanzelfsprekend. Het risico op verstoting, uitbanning of concrete fysieke dreiging kan bi-culturele homo- en biseksuelen ernstig belemmeren om zichzelf te zijn. Dat geldt zeker ook voor sommige vluchtelingen die uit een homo-vijandig land naar Nederland zijn gekomen.

Lees het verhaal van Sergei (gefingeerde naam): ''Ik kom uit Sint-Petersburg. Ik was hoogleraar Russisch op een universiteit. Daarnaast was ik actief in de gay-community, ik schreef jarenlang veel artikelen onder pseudoniem voor een blad en later website van een homorechtenbeweging in mijn stad. Ik heb altijd 'onder de radar' geleefd. Want hoewel homoseksualiteit in Rusland formeel niet verboden is, zijn de anti-homosentimenten in Rusland bij de bevolking overwegend negatief.''

Ook zijn er volgens hem meerdere agressieve organisaties die openlijk geweld toepassen om 'de Russische volksaard te beschermen', zoals motorclubs. ''Daarnaast zijn er in Rusland ook geen wetten die discriminatie op basis van seksuele gerichtheid tegengaan. Veel homoseksuelen leven daarom onder voortdurende angst om 'ontmaskerd' te worden.''

De problemen voor Sergei begonnen toen in 2013 in Rusland een wet van kracht werd die 'homo-propaganda' verbood. ''De homorechtenbeweging in Sint-Petersburg werd ontmanteld en mijn identiteit werd daardoor bekend. Een anonieme tipgever speelde mijn gegevens door aan de universiteit waarvoor ik werkte en via sociale media werden de studenten en collega's over mij ingelicht. Binnen de kortste keren raakte ik mijn baan kwijt. Vervolgens kreeg ik op mijn woonadres een aantal schriftelijke bedreigingen binnen maar aangifte daarvan doen bij de politie was geen optie. Twee weken later werd ik in het park aangevallen door een groep gemaskerde mannen en ik heb bijna drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik besloot naar Nederland te vluchten omdat ik wist dat Nederland homoseksualiteit erkent als vluchtgrond en ik er al contacten had. Maar hoe moet je bij de IND bewijzen dat je gay bent? Uiteindelijk kon ik bewijzen dat ik actief was geweest in de homorechtenbeweging. Maar in het AZC ben ik vervolgens bedreigd omdat mijn vluchtverhaal blijkbaar was uitgelekt naar andere bewoners, waardoor ik me nog niet veilig kon voelen. Gelukkig heb ik inmiddels het AZC kunnen verlaten, heb een verblijfsstatus in Nederland en een klein flatje. Ik leer Nederlands en voel me eindelijk, stukje bij beetje, vrij om te zijn wie ik ben. Toch kijk ik nog regelmatig over m'n schouder…"

Van 11 tot en met 14 oktober vindt in Enschede de Regenboogweek plaats (www.regenboogtwente.nl) met speciale aandacht voor de LHBTI-community met wortels in andere culturen dan de Nederlandse.

Mocht u in het recente verleden ervaringen hebben opgedaan met deze vorm van discriminatie, meld dit dan bij Artikel 1. Artikel 1 is bereikbaar op telefoonnummer 053-4302299 en via de website www.artikel1overijssel.nl.

Meer berichten