Tazza van Christiaan van Vianen uit 1628
Tazza van Christiaan van Vianen uit 1628 (Foto: )

Kwab-stijl in Rijksmuseum Twenthe

door Rijksmuseum Twenthe - ENSCHEDE - Op dit moment is er in Rijksmuseum Amsterdam een prachtige tentoonstelling over de kwab-stijl uit de Hollandse zeventiende eeuw.

Kwab is een decoratieve stijl die zijn niet zo charmante naam dankt aan vloeiende, lobbige vormen. De ogenschijnlijk net gestolde ornamenten sierden luxe kannen, schalen, meubelen, wanden en schilderijlijsten in de chicste interieurs van de zeventiende-eeuwse elite.

De Kwab-stijl is een echt Nederlandse stijl. Dutch design uit de zeventiende eeuw noemt Rijksmuseum Amsterdam het. De uitvinders ervan zijn de zilversmeden Van Vianen uit Utrecht. Als je de details van de zilveren kannen en schalen bekijkt, dan zou je zo verwachten dat deze schalen van veel recenter datum zijn. Met de vloeiende lijnen is het bijna abstract. Aan de tentoonstelling in Amsterdam heeft Enschede twee zeventiende-eeuwse portretten in bruikleen gegeven. Deze portretten zitten in echte 'kwab-lijsten'. De zilveren objecten vonden namelijk navolging in allerhande meubilair en zo ook in schilderijlijsten. De tentoonstelling in Amsterdam is echt prachtig en heel theatraal vormgegeven.

Mocht u de kwab-stijl wat dichterbij huis willen bekijken, kom dan gewoon naar Rijksmuseum Twenthe. In onze Zilverschatkamer staat een prachtige tazza van Christiaen van Vianen, gemaakt in Utrecht in 1628. Een waar topstuk van zeventiende-eeuws zilversmeedwerk. De vader van Christiaen, Adam van Vianen, was de uitvinder van de kwab-stijl. Al sinds de zestiende eeuw waren vrijwel alle Van Vianens in Utrecht zilversmeden en gedurende de Gouden Eeuw maakten ze echt furore.
Een tazza is een heel exclusieve drinkschaal voor wijn. Het moet uiterst moeilijk geweest zijn om uit deze tazza te drinken. De schaal is vrij ondiep en één ongecontroleerde beweging en de wijn gutst over de rand. Het bewijs van een goede zeventiende-eeuwse opvoeding was dan ook het vlekkeloos drinken uit zo'n tazza. Daarnaast was zo'n prachtig stuk zilver natuurlijk het toonbeeld van weldaad en rijkdom. Een pronkstuk van de bovenste plank.

Rijksmuseum Twenthe dankt haar prachtige zilvercollectie met de tazza van Christiaen van Vianen aan de Martens Mulder Stichting. Het zilver van de Martens-Mulder Stichting vormt een bijzondere deelcollectie binnen het museum. Van drinkbekers, tot zoutvaten, theepotten en tabaksdoosjes: de collectie toont een veelheid aan meesterwerken uit de Nederlandse zilversmeedkunst van de zeventiende en achttiende eeuw. In deze periode kennen de Nederlanden grote welvaart en rijkdom, die gepaard gaan met een enorme bloei van de edelsmeedkunst. Naast Van Vianen maakten vele zilversmeden de prachtigste objecten van verbluffende kwaliteit.

Meer berichten