Volgens Artikel 1 zijn voeren in onze regio leeftijdsdiscriminatie, geslachtsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte voeren de boventoon.
Volgens Artikel 1 zijn voeren in onze regio leeftijdsdiscriminatie, geslachtsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte voeren de boventoon. (Foto: )

Migratie-achtergrond bij ons juist niet dé discriminatiereden

door Marten Verheijen, senior consultant Artikel 1 Overijssel - TWENTE - De Monitor Discriminatie Oost-Nederland 2017 is onlangs verschenen. Daarin staan de aantallen discriminatiemeldingen die door de discriminatiemeldpunten, de politie in de eenheid Oost-Nederland en door het College voor de Rechten van de Mens in 2017 zijn geregistreerd. Het betreft in totaal meer dan zestienhonderd meldingen.

Nu is de politie-eenheid Oost-Nederland de grootste politie-eenheid van het land. In deze eenheid wonen ruim 3,2 miljoen mensen, in 82 gemeenten, en de diversiteit in dit deel van het land is groot.

Naast gemeenten met slechts enkele duizenden inwoners en middelgrote gemeenten (vijftig- tot honderdduizend inwoners) bevindt zich een aantal grote steden in het gebied met 150 duizend duizend tot 175 duizend inwoners.

Er bevinden zich agrarische gebieden en verstedelijkte, toeristische gebieden en uiterst bedrijvige regio's. Dat maakt dat de samenstelling van de bevolking veel verschillen vertoont, en dat heeft logischerwijze invloed op de aard van de discriminatiemeldingen die gedaan worden. Los nog van het feit dat mensen niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen werken, recreëren of winkelen.

Wat in deze monitor echter in het oog springt zijn twee opvallende zaken. Ten eerste is dat het grote aantal meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. In tijden van een aantrekkende economie en mediaberichten over een snel slinkende werkloosheid is dat een onverwacht signaal.

Discriminatie op de arbeidsmarkt kan al plaatsvinden in de wervings- en selectiefase, maar omvat ook meldingen van discriminatie in de arbeidsvoorwaarden en incidenten op de werkvloer.

Maar wie dacht dat het in onze regio vooral zou gaan om uitsluiting of discriminatie van personen met een migratie-achtergrond helpt dit rapport uit de droom: leeftijdsdiscriminatie, geslachtsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte voeren de boventoon: Van de oudere werknemer die na een reorganisatie niet wordt overgenomen in tegenstelling tot zijn veel jongere collega. Van de vrouw die blijkens haar functioneringsverslagen goed is in haar werk, maar die na gemeld te hebben zwanger te zijn toch geen contractverlenging krijgt.

Van de rolstoelende technisch tekenaar die wordt afgewezen omdat de beoogde werkgever niet bereid is om aanpassingen aan de werkplek te verrichten, zonder aan de tekenaar te vragen welke aanpassingen hij noodzakelijk vindt. Dit zijn allemaal situaties waarop iemand niet op zijn vakkennis en competenties wordt beoordeeld, maar op gronden die er niet toe doen.

Het hebben van betaalde arbeid is voor velen een eerste levensbehoefte. Om te merken dat je afgewezen wordt op grond van je leeftijd, zwangerschap of handicap is dan net zo ernstig als wanneer iemand op grond van zijn huidskleur of herkomst wordt afgewezen: op de lange termijn is dit vernietigend voor je zelfbeeld.

Het tweede wat in de monitor opvalt is het grote aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap op andere terreinen dan de arbeidsmarkt. Sinds de uitbreiding van de gelijke behandelingswetgeving in 2016 werden met name klachten geregistreerd over de fysieke toegankelijkheid van horecagelegenheden en collectieve voorzieningen, zoals ziekenhuizen en gemeentelijke instanties, waaronder ook (zo bleek bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen) stembureaus!

Dit laatste is eigenlijk onverteerbaar. Elke gemeente heeft inwoners met beperkingen, en ook zij betalen gemeentelijke belastingen.

Mocht u in het recente verleden ervaringen hebben opgedaan met deze vorm van discriminatie, meld dit dan. Artikel 1 is bereikbaar op telefoonnummer 053-4302299 en via www.artikel1overijssel.nl.

Meer berichten