Het project 'Hallo Europa' werd door Interreg gesubsidieerd: grensoverschrijdende ontmoeting door middel van dans en muziek. Foto: Euregio
Het project 'Hallo Europa' werd door Interreg gesubsidieerd: grensoverschrijdende ontmoeting door middel van dans en muziek. Foto: Euregio

Euregio: Grensoverschrijdende ideeën realiteit laten worden

TWENTE - In onze grensregio kunnen scholen, verenigingen, bedrijven en andere instellingen in aanmerking komen voor subsidiemiddelen uit Brussel voor grensoverschrijdende ontmoetingen. De procedure om deze projectsubsidies aan te vragen wordt nu vereenvoudigd.

Belangstellenden kunnen via de website van de Euregio hun aanvraag indienen door gebruik te maken van een online-formulier. ''Het systeem werkt intuïtief en voorkomt bovendien dat velden worden vergeten'', aldus de Euregio. ''De mogelijkheid om het formulier per post in te zenden blijft bestaan.''

Nu het regionale subsidieprogramma halverwege zijn looptijd is gekomen, doet de Euregio een oproep aan gemeenten, kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in het grensgebied om hun projectideeën aan te melden. Tot nu toe hebben al vele activiteiten plaatsgevonden, daaronder talrijke ontmoetingen tussen scholen en steden, maar ook Nederlands-Duitse sportieve en culturele evenementen. Uit deze subsidiepot zijn verder financiële middelen verstrekt voor de Europese première van het muziekstuk 'Sing! The music was given' van de componist Jenkins en het project 'Euregio Careers', bedoeld om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te versterken.

Nu, halverwege het programma, is er nog steeds ruimte voor nieuwe projecten. "Wij zien dat er in de regio vele enthousiaste en betrokken mensen zijn die prima ideeën ontwikkelen", zo licht Stefan Michel, adjunct-directeur bestuurder van de Euregio, toe. "Wij willen graag helpen deze ideeën grensoverschrijdend realiteit te laten worden."

Het Kaderproject Prioriteit II voor het Euregio-gebied ging ongeveer twee jaar geleden van start. Dit Europese subsidiefonds maakt kleinschalige grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten mogelijk. Nederlandse en Duitse gemeenten en organisaties kunnen hiermee met Europese financiële steun gezamenlijke activiteiten uitvoeren. Afhankelijk van het soort activiteit is een subsidie tot maximaal 25.000 euro mogelijk. Deze kleinere projecten zijn vooral bedoeld om Nederlanders en Duitsers elkaar te laten ontmoeten. Voorwaarde is dat het project een Nederlands-Duits karakter bezit.

Meer berichten